Dysportál poradna - domovská stránka
Dysportál poradna - vedení poradny
Login

Domovská stránka
Vedení poradny
Vzorové dotazy 1
Vzorové dotazy 2
Aktuality
Mé dotazy
Registrace do poradny
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Přehled vzdělání, praxe a publikační činnosti

Vzdělání:
 • 1980 - 1984 PedF UK, speciální pedagogika · 1984 - rigorózní zkouška
 • 1986 - 1991 FF UK, jednooborová psychologie · 2004 - postgraduální studium – v rámci celoživotního vzdělávání Inovační kurz školní psychologie PedF UK
Odborné zaměření:
 • poradenská praxe se zaměřením na dignostiku a reedukaci SPUCH (PPP Praha 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4)
 • lektor DYS- centra Praha – přednášková činnost zaměřená na práci s dětmi s SPUCH
 • školní psycholog ve škole pro žáky s SPUCH + lektorská činnost pro pedagogická centra, DYS-centrum Praha, Portál Praha a IPPP ČR, Barevný svět dětí, Fond ohrožených dětí, externě PedF UK a FF UK
Další vzdělávání:
 • kurz specifických vývojových poruch učení a chování
 • specificky zaměřené kurzy (DOV, KUPOZ, KUMOT)
 • kurz psychorelaxačních technik
 • vzdělávání v rámci projektů ESF – PŠP a ŠPP VIP II
 • výcvik v rodinné terapii + supervize
Zaměstnání:
 • PPP pro Prahu 1, 2 a 4
 • Husitská teologická fakulta UK – odborný asistent
 • spolupráce s Fondem ohrožených dětí, soukromá praxe (OSVČ)
Členství v odborných asociacích:
 • Člen ČMPS – Českomoravské psychologické společnosti (dříve člen Etické komise ČMPS)
 • Člen DYS – centra Praha (dříve člen předsednictva)
 • Člen České společnosti Dyslexie
 • ASPP – Asociace soukromých poradenských pracovníků
Publikační činnost:
 • Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU. Praha, D+H 1996
 • Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele a vychovatele. Praha, D+H 1997
 • Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče a vychovatele. Praha, D+H 1998
 • Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha, D+H 1999
 • Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Relaxační cvičení nejen pro děti s LMD. Praha, D+H 2000
 • Žáčková, H.; Jucovičová,D.; Sovová,H.: SPU na 2. stupni ZŠ. Praha, D+H 2003
 • Žáčková,H.; Jucovičová,D.: Smyslové vnímání. Praha, D+H 2003 · Žáčková, H.; Jucovičová, D. : Dyslexie. Praha, D+H 2004
 • Žáčková, H., Jucovičová,D.: Dysgrafie. Praha, D+H 2005 · Žáčková, H.; Jucovičová, D.: Máte neklidné dítě? Praha, D+H 2005
 • Jucovičová, D; Žáčková H. a kol.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha D+H 2009
 • Jucovičová, D.; Žáčková, H.: Reedukace specifických poruch učení u dětí, Praha, Portál 2009
 • Jucovičová, D; Žáčková, H.: Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině, Grada 2010
 • příspěvky do aktualizací nakladatelství J. RAABE – Problémové dítě a hra, Výchovný poradce
 • příspěvky do Sborníku SPUCH 1995 – 1999 - 2005 + příspěvky do odborných časopisů (Učitelské noviny, Učitelské listy, Rodina a škola, Život bez závislosti, Zpravodaj IPPP ČR)